Εργαλεία ψυχοκινητικού ελέγχου

Κοιτάζοντας τη συλλογή φωτογραφιών αριστερά, θα δείτε κάποια ενδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα εργαλεία που χρησιμοποιώ για να ελέγξω την ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών