Νεογέννητα / ΒρέφηΤο μέλλον της Ελλάδας εξαρτάται από την υγεία και την ευημερία της επόμενης γενιάς. Η επένδυση στα παιδιά της Ελλάδας, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια, μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μελλοντική τους ανάπτυξη, υγεία, μάθηση και ευημερία. 
Οι περισσότερες παρενέργειες των εμβολίων είναι ήπιες. Ωστόσο, αναζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα για τυχόν σοβαρές ή ανησυχητικές αντιδράσεις μετά τον εμβολιασμό. Συζητήστε τυχόν συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου με τον παιδίατρό σας.
Ακόμη και αν τα άτομα με ιστορικό παχυσαρκίας στην εφηβεία καταφέρουν να αποκτήσουν φυσιολογικό ΒΜΙ αργότερα στη ζωή τους, μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάντα, σε σύγκριση με τα άτομα που δεν ήταν ποτέ παχύσαρκα.