Τα δικαιώματα του παιδιού


Ότι κάθε νεογέννητο βρέφος είναι το πιο τέλειο και συγχρόνως το πιο ανίσχυρο ον της Πλάσης.

Ότι κάθε νεογνό είναι τόσο ξεχωριστό όπως είναι τα άστρα του σύμπαντος.

Ότι κάθε νεογνό έχει το αναπόσπαστο δικαίωμα όταν γεννιέται να είναι επιθυμητό, να αγαπιέται και να προστατεύεται και καθώς αναπτύσσεται και ωριμάζει, μέσα ή έξω από τη μήτρα, πρέπει να παίρνονται όλα τα δυνατά μέτρα για να του παρέχεται το καλύτερο δυνατόν περιβάλλον, η διατροφή και η ευκαιρία για την ανάπτυξη και τη διάπλασή του.

Ότι θα παρέχεται στο κάθε παιδί η κατάλληλη στέγη, ρουχισμός, μόρφωση και υγειονομική περίθαλψη ώστε να διασφαλίζεται, καθώς ωριμάζει, η δυνατότητα να αναλαμβάνει τις πλήρεις ευθύνες του ως ενήλικας και πολίτης.

Ότι θα εκτιμάται πλήρως η προσωπικότητα του κάθε παtδιού και θα ενημερώνεται το παιδί για όλα τα θέματα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την υγεία, καθώς αναπτύσσεται η νοημοσύνη και η ικανότητα του και, ανάλογα με την ωριμότητα του θα μαθαίνει να συμμετέχει και να συμπράττει σε όλες τις αποφάσεις σχετικά με την ευημερία του.

Ότι σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη κάποια τιμωρία, αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται με το μέγιστο σεβασμό και ευαισθησία ενάντια σε κάθε ψυχική ή σωματική κακομεταχείριση.

Ότι (εμείς ως κοινωνία) Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσουμε για τα παιδιά του σήμερα, μια περισσότερο σταθερή κοινωνική Θέση απ' αυτή που εμείς απολαμβάνουμε.

Έχοντας διαπιστώσει ότι πολλά οφέλη προέρχονται σε ολόκληρη την ανθρωπότητα ακόμη και από τα λάθη της φύσης, έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη να αναπτύξουμε τα βρέφη κατ τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στο ανώτατο όριο των ικανοτήτων τους, ώστε και αυτά να μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους στη Ζωή, στην Ελευθερία και στην Αναζήτηση της Ευτυχίας, που είναι πατρογονικό τους Προνόμιο.

Και ότι αναγνωρίζουμε πως το επίπεδο πολιτισμού που επιτυγχάνεται από κάθε κοινωνία καθορίζεται από τη φροντίδα που αυτή παρέχει για την ευημερία των παιδιών της.

Έτσι, κατανοώντας πλήρως αυτές τις αλήθειες, ορκιζόμαστε στην τιμή μας και σε ότι θεωρούμε ιερό, να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο γι' αυτούς που θα μας διαδεχθούν ώστε να αποζημιώσουμε τους προγόνους μας για το δώρο τους, τη δική μας ζωή.

Billy F. Andrews, M.D. 19 Μαίου 1968

Louisville, Kentucky...

Μετάφραση: Καθηγήτρια Ζωή Παπαδοπούλου-Κουλουμπή, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων